0826 Jäders kyrka och Axel Oxenstierna

     
Besök i Jäders kyrka med utställningen om Axel Oxenstierna   

Den 26 augusti besökte 26 av våra medlemmar Jäders kyrka och utställningen om Axel Oxenstierna.
Vi blev guidade i två olika grupper med coronasäkert avstånd.
Det är föreningen Kunskapsturism i Kafjärden som arbetat fram en väldigt intressant utställning i de gamla kyrkstallarna.
Axel Oxenstierna 1583-1654 var rikskansler och en av Sveriges mest betydelsefulla statsmän.
Han ligger bakom flera stora reformer som indelning av länsgränser, behovet av distribution av post (Postverket), Vägverket, Riksarkivet m m.

Jäders kyrka byggdes ut av Axel Oxenstierna till sin och familjens gravkyrka. Under golvet finns en gravkammare där han vilar. 
I kyrkan finns ett unikt altarskåp som redogör för Jungfru Marias liv. Där finns också stora minnestavlor över släktingar och vackra kistor.  
Föreningen tackade våra kunniga guider för en intressant dag.