12 januari Månadsmöte med Tryggve Lundh

Aktiva Seniorer i Eskilstuna   Vid månadsmötet den 12 januari fick ett 60-tal medlemmar lyssna till Tryggve Lundh som föreläste om Adolph Törneros, som var en av svensk litteraturs främsta brevskrivare, född 1794 och uppvuxen i Eskilstuna. Törneros flyttade sedan till Uppsala där han studerade och blev senare rektor för Uppsala Universitet och så småningom även professor i både latin och estetik. Under sina ferier var han ute och reste, med häst och vagn, i Sverige och skrev mängder med brev till sina vänner, där han med ett levande språk berättade om sina äventyr, svensk kulturhistoria och skrev naturskildringar. Törenros insjuknar i en tyfusliknande sjukdom och avled 1839.

Ordföranden tackade Tryggve för en intressant föreläsning.
Därefter informerade ordföranden om vårens program och mötet avslutades med kaffe och lotteri.
2023