Integritetspolicy (GDPR)

GDPR hos FAS i Eskilstuna

  • GDPR (the General Data Protection Regulation), på svenska Dataskyddsförordningen, har till syfte att stärka skyddet för fysiska personer vid hantering av personuppgifter.
  • En personuppgift är information som kan identifiera en fysisk person som är i livet. Exempel på personuppgift är namn, telefonnummer, personnummer, postadress, e-postadress mm.
  • FAS Eskilstuna för ett medlemsregister med personuppgifter (uppgift om namn, postadress, telefonnummer, e-postadress och födelsedag), matallergier och uppgift om betald medlemsavgift. Dessa uppgifter behöver föreningen för att skicka ut programblad, gruppmail och för att kontakta deltagare vid olika aktiviteter. Uppgift om matallergier för att erbjuda rätt mat. Dessutom sker fotografering vid föreningens aktiviteter. Fotona kan används på hemsidan och i programbladet. Observera att inga personnummer registreras.
  • Hemsidan har kontaktuppgifter om styrelsemedlemmar och övriga funktionärer. Allt i syfte att underlätta kontakten för medlemmar. (Nuvarande och kommande).
  • Personuppgifter lämnas till Resekompaniet för fakturering av aktiviteter (främst resor) Även Medborgarskolan erhåller listor på deltagare i cirklar och kurser. Dessa listor raderas så fort syftet är uppnått.
  • Personuppgiftsbiträde (PuB) i föreningen är Rolf Bogren.
  • Föreningsregistret uppdateras av PuB och delas av övriga styrelsemedlemmar. I samband med anmälningar till aktiviteter upprättas listor för hand, som sedan förstörs när de ej längre behövs.
  • Medlemmarna informeras i programbladet och på hemsidan hur vi hanterar personuppgifterna. Medlemmarna kan vända sig till PuB för att få registerutdrag (avseende egna uppgifter) och för att anmäla förändringar i personuppgifterna. Medlemmarna godkänner föreningens hantering av personuppgifter i och med tecknande och förnyelse av medlemskap.(Betalning av årsavgift)
  • Medlemsregistret ska så långt möjligt hållas aktuellt. Medlemmarna ansvarar för att meddela förändringar i personuppgifterna till PuB. Tidigare medlemmar stryks ur registret så snart PuB fått kännedom om utträde. Medlem som ej betalt årsavgift avförs, efter påminnelse, ur registret.