0209 Årsmöte 9 feb

Aktiva Seniorer Eskilstuna hade årsmöte den 9 februari, och nästan 140 medlemmar kom.

 Årsmötesförhandlingarna avlöpte friktionsfritt. Styrelsen avrapporterade en välmående förening med välbesökta och uppskattade aktiviteter och en god ekonomi. Som ordförande omvaldes Anders Krafft. Nyvald till styrelsen blev Birgitta Stärner. Margaretha Sölscher avgick och avtackades.
Övriga kvarstår.

Efter mötet spelade och sjöng våra medlemmar Tommy Andersson och Göran Fagerholm några välkända melodier med våranknytning. Torshällasonen, riksdagsmannen och den ekonomiskpolitiske talespersonen Ulf Kristersson berättade sedan om det ekonomiska läget i Sverige och världen. Han berättade på ett intressant och fascinerade sätt om de utmaningar som står framför oss.
Stort tack, Ulf.