0307 Hasse och Tage 7 mars

Aktiva Seniorer i Eskilstuna hade den 7 mars ett månadsmöte. 115 medlemmar hade samlats för att lyssna på Johanna Broman Åkesson, som berättade om Hasse Alfredsson och Tage Danielsson. Johanna som doktorerat inom ämnet musikvetenskap och specialiserat sig på nöjeshistoria har en bred kunskap i ämnet. Rubriken löd ”Hasse och Tage -humoristiska humanister”. Vi kände igen oss bland radioprogram, revyer och filmer, och skrattade gott åt de båda kumpanernas humor, ironi och eftertänksamhet. Johanna visade både film och ljudklipp från en trettioårig epok. Mycket uppskattat! Mötet avslutades med kaffe, information och lotteri.