10 Mars Kommundirektör Tommy Malm

Månadsmöte med kommundirektör Tommy Malm

Aktiva Seniorer i Eskilstuna träffades för månadsmöte 220310.
Vi gästades av kommundirektör Tommy Malm som informerade om Eskilstunas utveckling. Han framhöll bl a satsningen på å-stråket, de stora etableringarna vid logistikparken och alla nya husbyggen. ny polisstation, utbyggnad av Mälarsjukhuset och Universitetet.

”Eskilstuna är i rörelse”. Visionen för ett 4-årigt mål:

Fler jobb – höjd utbildningsnivå

Attraktiv stad och landsbygd

Tryggt och självständigt liv

Miljö- och klimatansvar

Mellan 1973-1996 minskade Eskilstunas  befolkning. Sedan tillkom utbyggnad av järnvägen och E20.
Nu har vi haft 25 år av befolkningsökning och nya företagsetableringar.
Tommy Malm tog även upp det långsiktiga arbetet vid prioriterade stadsdelar där samarbete sker med polis, företag och föreningar.

Vi fick tillfälle att ställa frågor och bl a diskuterades lokalfrågan för föreningar och satsning på landsbygden.
Ordföranden tackade Tommy Malm för intressant information.

Mötet avslutades med sedvanligt lotteri.
Tack även till servicegruppen för kaffe och programgruppen för fint möte.

2022-03-10