Avbokning

Vid förhinder att delta i anmäld aktivitet ber vi att du avbokar snarast, dock senast sista anmälningsdag före klockan 15.00.
Efter denna tidpunkt har en kostnad uppstått för föreningen, varför du vid frånvaro måste betala den för aktiviteten angivna avgiften till bankgiro 5863-3926.

OBS! Avbokning görs genom att kontakta:
Margareta Carlsson 070-535 70 79, E-post: bossemargareta@telia.com
eller
Tora Johansson 076-633 49 16, E-post: Toramej@gmail.com

För resor, som fakturerats av Resekompaniet, och där anmälningstiden har gått ut, gäller att avbokning sker till Resekompaniet, tel 016-510151.
Vid dagsresor sker full återbetalning.
Vid teaterresor o.dyl. sker viss återbetalning.
Resekompaniet bekräftar och fakturerar numera digitalt (dvs via mejl) så långt det är möjligt.