1011 Arkitektur från Emil till Stella 11 okt

Vid Aktiva Seniorer Eskilstuna månadsmöte 11 oktober föreläste arkitekt Bengt Strandberg under rubriken ”Från Emil till Stella – Arkitekterna och deras hus”. 85 medlemmar var närvarande.

Han började med att berätta om arkitekt Emil Befwe som ritade Stadshuset. (slottsstil – nyrenässans)
Sedan följde en rad kända arkitekter som representerade olika stilar.
Bl a Aron Johansson –  Sparbankshuset (nationalromantik). På fasaden finns reliefer som representerar olika yrkesgrupper. De utgör en rebus. (Försök lösa den!).
Paul Hedkvist  – Badhuset (funkisstil). Första funkishuset utanför Stockholm. 
Till sist om Stella Lindstam –  Brf Messingen bakom ”gamla kemtvätten”.  Fasad i metall och knallröda balkonger.
Strandberg  uppmanade oss att lyfta blicken och verkligen titta på de vackra husen.

Ordf tackade för ett intressant föredrag. Mötet avslutades med kaffe och lotteri.