30 Augusti Avslutning sommarboule

Utomhusspelet avslutades för året 30 augusti.

Sommarboulen på Strömstigen avslutades den 30 aug.
Ulf Junemo wokade kyckling, svamp, grönsaker m.m.
Det var mycket lyckat och alla var nöjda med avslutningen.

Nu fortsätter boulen inomhus i Munktellarenan med start den 6 sept.