0111 Månadsmöte Eva Burman 11 jan

Aktiva Seniorer i Eskilstuna hade årets första månadsmöte 11 januari.
Inbjuden föreläsare var chefredaktören Eva Burman på Eskilstuna-Kuriren.
Hon berättade att tidningen fortsätter i JA Selanders anda.
Tidningens dilemma idag är att fler digitala prenumeranter behövs för att täcka papperstidningens kostnader.

Eskilstuna-Kuriren har gjort flera uppmärksammade artiklar om ”Trollfabriken”. En organisation som ser som sin uppgift att sprida hat, hot och våld. När Eskilstuna-Kuriren började granska Trollfabriken möttes de av hot mot personalen – till och med mordhot och bilar blev utsatta för stenkastning. Hon berättade även om rysk inblandning i valen i USA och Tyskland. Detta är ett hot mot demokratin.
Genomslaget var enormt på publiceringen av artiklarna. Man har ävenfått mycket uppskattning och blivit nominerad till stora journalistpriset.

Ordföranden tackade för en intressant och tankeväckande föreläsning.
Han informerade sedan om föreningens kommande aktiviteter. Därefter kaffe och populärt lotteri.