1006 Månadsmöte med Visans Vänner

Aktiva Seniorer Eskilstuna. På månadsmötet den 6 oktober samlades 96 medlemmar till en minnesvärd eftermiddag i sångens tecken. Ordförande Anders Krafft  hälsade kören ”Visans vänner” välkomna.
Göran Fagerholm presenterade kören, som bildades 1948 och består av 54 medlemmar. Tolv av medlemmarna stod för eftermiddagens underhållning.
Vi fick nu njuta av välklingande röster som framförde 17 visor, både kända och okända ur vår svenska visskatt. Kören började med sin egen kampsång ”Sång till visans vänner” och avslutade med extranumret ”I Rosenrött jag drömmer” framfört på franska.
Kören avtackades med små chokladaskar och applåder.
Mötet avslutades på sedvanligt vis med föreningsinformation, kaffe och lotterier.