0112 Irene och Olle Sangemark 12 jan

Aktiva Seniorer Eskilstuna hade 12 januari vårens första månadsmöte.
90 medlemmar samlades för att lyssna på Irene och Olle Sangemark, som framförde ett musikkåseri om Karl Gerhard.
De sjöng ett 10-tal välkända melodier och berättade mycket intressant om vår store revyartist. Vi kände alla igen ”Och så kommer det en gosse”, ”Vart tar alla vackra flickor vägen”, ”Nu skall vi vara snälla” och ”En katt bland hermelinerna”. Mest berördes vi nog av den antinazistiska sången om ”Den ökända hästen från Troja”. 

Irene och Olle var verkligen proffsiga i sitt framförande. Avslutningsvis lärde vi oss att Karl Gerhard både inledde och avslutade sin karriär i Eskilstuna.