Medlemsinformation

Välkomna till nya upplevelser och trevligt umgänge inom Aktiva Seniorer Eskilstuna.
På sidan ’Bli medlem’ kan du fylla i en medlemsansökan.
Medlemsavgiften är 150 kr.
Ange namn och att betalningen avser medlemsavgift när du betalar till Bankgiro 5863-3926.
Medlemsavgiften betalas sedan årligen senast sista januari.

En betalning av medlemsavgiften innebär också att Du accepterar föreningens rutiner kring GDPR, som beskrivs på vår hemsida. Medlemsförsäkringen omfattar endast de medlemmar som betalat.

Vår ambition är att tillhandahålla ett omfattande och omväxlande program.
Ibland tvingas vi planera på kort sikt, och då är det bäst att hålla ögonen på vår hemsida

Läs under ’Program och Anmälan / Innan du anmäler dig..’ hur du anmäler dig till olika aktiviteter och hur vi hanterar betalningar.
Under ’Program och Anmälan / Avbokning.’ kan du också läsa hur du avbokar om det skulle bli aktuellt.

Det tas ofta fotografier på våra olika sammankomster, månadsmöten, resor och utflykter samt gruppaktiviteter. En del av dessa fotografier publiceras på hemsidan i form av reportage.
Om du inte känner dig bekväm med detta och inte vill synas på bilderna ombeds du meddela detta till den som för dagen sköter fotograferingen.
Om det ändå råkar komma med någon bild i reportagen som inte borde det, ombeds du kontakta den hemsideansvarige så åtgärdas detta.
Se gärna vårt bildarkiv/Reportage.

Ni som har lämnat mejladress till föreningen får ibland gruppmejl om nyheter, förändringar i programmet m.m.
Kom ihåg att meddela alla adress-, telefon- och mejländringar till föreningens ordförande eller kassör. Vi vill också gärna ha ditt mobilnummer.
Det underlättar om problem eller frågor uppstår i samband med t.ex. resor.


vår samarbetspartner, har ett omfattande kursutbud.Om du är allmänt intresserad eller vill veta mer om en viss kurs ta kontakt med kursadministratör Kerstin Lindeborg- Strid tel 010-15 75 220. Som medlem i Aktiva Seniorer, Eskilstuna erbjuds du 20 % rabatt på kursutbudet.

Många är ensamma och vet inte vad dom ska  göra. Ta med dem till våra aktiviteter!

Aktiva Seniorers symbol är ett bi. Ett bi som kontinuerligt samlar in och delar med sig av den egna kunskaps-och erfarenhetsbanken. Symbolen som klubbmärke finns att köpa av vår kassör för 20 kr.

Medlemsförmåner

SJ-rabatt för Aktiva Seniorer 

Försäkringsförmåner

information från förbundet

Inbjudningar från andra föreningar inom Aktiva Seniorer: