0506 Ekeby våtmark

Fågelskådning i Ekeby våtmark  

Den 6 maj trotsade några tappra medlemmar det kalla och blåsiga vädret  och träffades på Ekeby våtmark.
Där fick vi lyssna till ornitolog Leif Carlsson som berättade om våtmarken och det rika fågellivet där.
Vi fick även information om Ornitologklubbens arbete.  Ekeby våtmark är en av Sveriges förnämsta våtmarker.
Vattnet från intilliggande reningsverket renas i olika fördelningskanaler och dammar.
Här samlas många fågelarter. Vi fick bl a se häckande skäggdopping och sothöns, vitkindade gäss som samlade sig för sin väg norrut, en fiskgjuse som ryttlade i luften och en kråka som stal ägg från andra fåglar. 
Ekeby våtmark är väl värt ett besök. Här kan man uppleva fågellivet på riktigt nära håll.
Föreningen tackade för intressant information.