0826 Avslutning av utomhusboule

 

Sommarboulen utomhus vid Strömstigen , är nu avslutad för i år.
Vi drar igång igen inomhus den 2 september i Munktellarenan.

Välkomna!