Valberedning

Anders Krafft
Telefon: 070-688 49 00

Bo Carlsson
Telefon: 070-535 70 79

Lars Åkerlind Sammankallande
Telefon: 070-687 20 80