7 April Arkitekt Björn Norman

Månadsmöte med arkitekt Björn Norman

Vid Aktiva Seniorer i Eskilstuna månadsmöte den 7 april gästades vi av arkitekten Björn Norman, som berättade om ”Köpmangatan – från rivningshot till kulturmiljö”. Han var med under upprustningen och utvecklingen av Köpmangatan.
Åhlenska huset, Skandia huset, Stockholms huset, några av byggnaderna vid Köpmangatan. Kungsladugården låg där Svenplan är nu.
Husen var delade, mot gatan var det butiker och mot gården lägenheter. Vid renoveringen av husen försökte de bevara så mycket som möjligt och snickerierna kunde berätta när husen var byggda, mycket spännande tapeter hittades också bl.a.

Ordföranden tackade Björn för intressant berättande om Köpmangatan.

Därefter informerade ordförande om det som återstår av vårens program.
Mötet avslutades med kaffe och lotteri. 

2022-04-07