1010 Musikduon Danzant

 
 

På månadsmötet 10 oktober gästades vi av Musikduon Danzant som underhöll med musik, sång och quiz.  

     

  
Aktiva Seniorer i Eskilstuna
hade månadsmöte den 10 oktober. 114 medlemmar kom och fick lyssna till musikduon Danzant från Köping. Majlis Larsson (sång) och Conny Langvik (gitarr)  spelade och sjöng gamla schlagers och ”goa” låtar från förr. Vi bjöds på ett underhållande musikquiz med frågor kopplade till låtarna. Ett väldigt uppskattat program som lockade fram många minnen och glada skratt – särskilt när vi fick de rätta svaren på frågorna.

Ordföranden informerade om kommande aktiviteter och föreningens 20-årsjubileum nästa år.
Föreningens nya hemsida är eskilstuna.aktivaseniorer.com. Dagen avslutades med gott kaffe och populärt lotteri.