0302 Besök på Calix 2 mars

Aktiva Seniorer Eskilstuna genomförde den 2 mars ett studiebesök på Calix AB i Vilsta industriområde. Ett 50-tal medlemmar deltog.
Alla hälsades välkomna av företagets VD Henrik Gadd. Han och hans båda medarbetare berättade om företaget, produkterna och tillverkningstekniken.
Först lärde vi oss att det egentligen var två företag i fastigheten, nämligen även Preciform. Båda bolagen ingår i Calixklippan AB.
Under en välordnad fabriksvisning förevisades vi de olika maskiner och processer som tillsammans med en glad skara medarbetare skapar många viktiga komponenter till fordonsindustrin.
Ett stort tack för visning och kaffe.