Styrelse

Roger Bengtsson Ordförande och Bildansvarig
rbengtsson46@gmail.com
Mobiltelefon: 070-650 90 78

Tommy Andersson Vice ordförande
tommy_andersson@me.com
Mobiltelefon: 070-3147526

Birgitta Stärner Kassör
birgitta.starner46@gmail.com
Mobiltelefon: 070-661 89 73

Kerstin Johansson Sekreterare
su.johan@telia.com
Mobiltelefon: 070-2748430

Gunilla Flodström Klubbmästare
44gunilla@gmail.com
Mobiltelefon: 070-9433787

Margareta Carlsson Ledamot
bossemargareta@telia.com
Mobiltelefon: 070-535 70 79

Bodil Bengtsson Ledamot
bodilabengtsson@gmail.com
Mobiltelefon: 070-3707796

Nils-Gunnar Malmlöf Ledamot
nille.malmlof@gmail.com
Mobiltelefon: 070-9770426

Anna-Karin Bergman Ledamot
anna-karin.bergman@hotmail.com
Mobiltelefon: 070-665 87 83