10 November Månadsmöte med Christine Fransholm

Vid månadsmötet den 10 november fick ett 70-tal medlemmar lyssna till kommunens konsumentvägledare Christine Fransholm när hon informerade om våra rättigheter när vi ingår avtal. Många handlare har inte koll på att vi som konsumenter har rätt att reklamera en vara under 3 år, utan säger att det är deras garanti som gäller. Kommer man inte överens vid en reklamation kan man kontakta en konsumentvägledare och få hjälp och det är kostnadsfritt. Vid avtal på distans är ångerrätten bara 14 dagar. Vill man inte få så många telefonsamtal från försäljare, går det bra att ansluta sig till Nix telefon.

Christine sa att man inte ska dra sig för att kontakta dem om man får problem med något avtal.
Ordförande tackade Christine för den mycket intressanta och underhållande informationen.
Därefter informerade ordförande om återstoden av höstens program och mötet avslutades med kaffe och lotteri.