0511 Månadsmöte med Aktiva Roare

Aktiva Seniorer Eskilstuna hade vårens sista månadsmöte torsdagen den 11 maj.
Drygt 100 medlemmar gladde sig över vår egen sång- och teatergrupp, ”Aktiva roare”,  som framförde en trevligt och roligt soaré.
Efter 11 år och 22 uppträdanden tackade gruppen för sig. Medlemmarna visade sin uppskattning med stående applåder, och gruppen avtackades med vinflaska och blommor.
Föreningens olika grupper avslutar under maj sina aktiviteter.
En förhandspresentation av höstens program gavs, och utbudet är som vanligt varierat med månadsmöten, studiebesök, utflykter, teaterresor, motionsgrupper och cirklar. Höstprogrammet publiceras på hemsidan i början av augusti.

Kaffe och lotteri avrundade. Alla önskade varandra en trevlig sommar.