0419 Nordea 19 april

Aktiva Seniorer i Eskilstuna genomförde 19 april ett studiebesök hos Nordea kundcenter för företag i Eskilstuna. Efterfrågan var stor, så besöket genomfördes i två grupper. Henrik Malmlöf var värd, och berättade om både Nordea i stort och det egna kontorets arbetsuppgifter. Många anställda och större omfattning än många av oss seniorer trott. Vi fick också lite råd om den digitala teknikens omfattning och effekter på de banktjänster som erbjuds oss. Även en del kloka varningssignaler upplystes vi om. Ett i  sin helhet trevligt och intressant besök. Stort tack.