0214 Kraftvärmeverket 14 feb

Aktiva Seniorer Eskilstuna gjorde ett uppskattat studiebesök på Eskilstuna Kraftvärmeverk den 14 och 28 februari. Vi var uppdelade i två grupper om ca 30 personer.

Våra guider Lotta Leidberg, driftchef och Joakim Karlsson drifttekniker informerade om processen på kraftvärmeverket. Allt från att det kommer i snitt 50 lastbilar om dagen med flis och hur värmen distribueras i 30 mil långa fjärrvärmeledningar till eskilstunaborna. Värmeverket producerar värme, el och fjärrkyla.  Vi fick tillfälle att gå runt i anläggningen och se kontrollrum, åka hiss upp i skorstenen, se informationsfilm och till sist kaffe med gott bröd.