KickOff för föreningens funktionärer inför hösten

Den 4:e augusti bjöds det på en uppstartsträff inför hösten i Vilsta.
Inbjudna var föreningens förtroendevalda samt övriga som fungerar
som funktionärer och ledare vid möten, resor och gruppaktiviteter.
Detta som ett tack och uppskattning för det arbete många gör för föreningen.
Vi var 27 deltagare.

Det var lunch i Vilsta Raststuga som följdes av spännande 5-kamp med prisutdelning.
Tillställningen var sponsrad av Resekompaniet. Tack för det!

Vi diskuterade också gruppvis olika framtidsfrågor för föreningen, såsom förslag på nya
aktiviteter, program vid månadsmöten och utflykter, ekonomi, medlemsvärvning mm.
Många synpunkter och idéer lämnades in som underlag till kommande styrelsearbete.