Resa till Femörefortet i Oxelösund och Öster Malma

                               Aktiva seniorer Eskilstuna
Torsdagen 19/5 var vi 42 personer som reste till Oxelösund.
Där besökte vi Femörefortet, det topphemliga kustartilleribatteriet.
Nu ett museum över det kalla kriget som byggdes i mitten av 60-talet för att försvara
inloppen till hamnarna Norrköping, Nyköping och Oxelösund.

Vi  fick en utförlig visning med trevliga guider, i detta stora bergrum som idag ägs av kommunen.
En intresseförening arrenderar anläggningen, underhåller och ordnar visningar.

Efter besöket åkte vi till Öster Malma där vi avslutade med en god lunch innan hemfärd!