Månadsmöte med underhållning av Munktellsextetten

Vid Aktiva Seniorer i Eskilstunas månadsmöte 12 maj fick deltagarna lyssna till härlig mässingsmusik (brunnsmusik) när vi gästades av  Munktellsextetten. De består av sju man eftersom trummor har tillkommit. Munktellsextetten spelade marscher, valser, blues, schlagers och vi fick lyssna till många härliga melodier. De fick varma applåder och spelade också ett extranummer.
Mellan låtarna berättade de om kurorter och källor. Det fanns tre källor med järnhaltigt vatten, som var viktigt vid kurbad, i Eskilstuna bl.a. i Snopptorp och Hällbybrunn. Snopptorps Brunnsbolag fanns mellan 1865 till 1905, då det upplöstes och 1910 fylldes brunnen igen efter att en pojke ramlat ner i den.
Kurorten Hällby brunn drevs från slutet av 1800-talet till 1930-talet. När järnvägen byggdes ut till Hällby brunn blev det lättare att ta sig dit och det blev ett uppsving för kurorten. Nu är alla byggnaderna från kurorten i  Hällbybrunn rivna utom den Pallinska läkarvillan.
Folk kom till kurorterna för att kurera sin hälsa genom bad med vatten från brunnarna.

Vice ordföranden tackade för uppskattad underhållning. Mötet avslutades med information om höstens program och gott kaffe och lotteri.