Vi gjorde ett intressant besök hos Scenkonst Sörmland på Munktellsområdet den 19 september. 

 

Aktiva Seniorer i Eskilstuna gjorde den 19 september ett studiebesök hos Scenkonst Sörmland i Eskilstuna. 54 medlemmar hade samlats för att lyssna på Ismo Railisson, som är musikproducent och dessutom en mycket bra guide. Vi fick först lyssna på träningen/skapandet av ett ljus- och dansnummer med flera intressanta inslag. Vi ombads att "känna in" upplevelsen. Resultatet blev varierande och individuellt.

Ismo visade sedan runt i lokalerna och berättade om de olika uppdrag som Scenkonst har. Verksamheten är regionövergripande och mer omfattande än vad många av oss besökande trodde.

Gör gärna ett besök vid tillfälle, uppmanade Ismo oss. T.ex. en lunchkonsert.