Aktiva Seniorer Eskilstuna

Välkomna till nya upplevelser och trevligt umgänge inom Aktiva Seniorer Eskilstuna.
Medlemsavgiften för 2020 är 150:- och vi är tacksamma om alla nytillkomna medlemmar betalar in beloppet på vårt plusgiro 15 24 16-4. Ange namn, telefon och email-adress.
En betalning av medlemsavgiften innebär också att Du accepterar föreningens rutiner kring GDPR, som beskrivs på vår hemsida.
Medlemsförsäkringen omfattar endast de medlemmar som betalat.
Vi är idag drygt 250 medlemmar.

Höstens månadsmöten har vi i S:t Eskilskyrkans Samlingssal
Adressen är Båtmansgatan 5, som  ligger intill Järntorget. Bussar som passerar är linjerna 2, 6 och 8. Hiss finns i huset.

Så här ser kyrkolokalen ut från utsidan. Lokalen är trivsam och vi har lärt oss hitta och möblera på bästa sätt. 

Vårens program blev avklippt. Coronavirus och förbud mot folksamlingar med fler än 50 personer gjorde att vi tvingades ställa in den senare hälften av vårprogrammet. Nu hoppas vi verkligen att vi kan träffas igen, och att höstens program faller många i smaken.
Använd gärna samlingsblanketten när du anmäler dig till våra aktiviteter. Den skickar du till
Aktiva Seniorer c/o Tora Johansson Rektorsvägen 5D, 633 44 Eskilstuna.
Du kan också gå in på vår hemsida eskilstuna.aktivaseniorer.com för att anmäla dig till aktiviteter. 

Vid förhinder att delta i anmäld aktivitet ber vi att du avbokar snarast, dock senast sista anmälningsdag före klockan 15.00. Efter denna tidpunkt har en kostnad uppstått för föreningen, varför du vid frånvaro måste betala den för aktiviteten angivna avgiften till plusgiro 15 24 16-4. Vid frågor eller avbokning ring någon av de bokningsansvariga personerna, som är Tora Johansson, Eva Gustafsson och Margareta Carlsson. Tel v.g. se under Föreningen / Styrelse. Första möjliga anmälningsdag är 2 juni 2020

För resor, som fakturerats av Resekompaniet, gäller att avbokning sker till Resekompaniet, tel 016-510151. Vid dagsresor sker full återbetalning. Vid teaterresor o.dyl.sker viss återbetalning.
Resekompaniet bekräftar och fakturerar numera digitalt (dvs via email) så långt det är möjligt.

Vid våra evanemang tar vi foton som publiceras på vår hemsida eskilstuna.aktivaseniorer.com . Se gärna vårt bildarkiv.

Hemsidan håller vi ständigt uppdaterad. Om du inte har tillgång till internet, kanske någon kompis eller anhörig kan hjälpa dig att titta in på sidan då och då.

Ni som har lämnat mailadress till föreningen får ibland gruppmail om nyheter, förändringar i programmet m.m. Kom ihåg att
meddela alla adress-, telefon- och mailändringar till föreningens ordförande eller kassör. Vi vill också gärna ha ditt mobilnummer.
Det underlättar om problem eller frågor uppstår i samband med t.ex. resor.