Aktiva Seniorer Eskilstuna

Välkomna till nya upplevelser och trevligt umgänge inom Aktiva Seniorer Eskilstuna.
Medlemsavgiften för 2021 är 150 kr och vi är tacksamma om alla medlemmar, gamla som nya, betalar in beloppet på vårt plusgiro 15 24 16-4 senast 31 januari 2021. Ange namn, telefon och email-adress.
En betalning av medlemsavgiften innebär också att Du accepterar föreningens rutiner kring GDPR, som beskrivs på vår hemsida.
Medlemsförsäkringen omfattar endast de medlemmar som betalat.
Vi är idag c:a 250 medlemmar.

Vårens månadsmöten har vi i S:t Eskilskyrkans Samlingssal
Adressen är Båtmansgatan 5, som  ligger intill Järntorget. Bussar som passerar är linjerna 2, 6, 8 och 9. Hiss finns i huset.

Så här ser kyrkolokalen ut från utsidan. Lokalen är trivsam och vi vet hur vi ska möblera på bästa sätt. 

Tyvärr blev mycket av vårt program förra året påverkat av corona-pandemin. Det kan bli så även i år.
Ibland tvingas vi planera på kort sikt, och då är det bäst att hålla ögonen på vår hemsida https://eskilstuna.aktivaseniorer.com
Om du inte har egen åtkomst till hemsidan så be någon kompis eller anhörig att hjälpa dig.

Använd gärna samlingsblanketten när du anmäler dig till våra aktiviteter. Den skickar du till
Aktiva Seniorer c/o Tora Johansson Rektorsvägen 5D, 633 44 Eskilstuna.
Du kan också gå in på vår hemsida https://eskilstuna.aktivaseniorer.com och anmäla dig direkt. 
Om du har frågor om din bokning eller avbokning, ring Tora Johansson, Eva Gustafsson och Margareta Carlsson. Tel v.g. se under Föreningen / Styrelse. Första möjliga anmälningsdag är 21 december 2020

Vid förhinder att delta i anmäld aktivitet ber vi att du avbokar snarast, dock senast sista anmälningsdag före klockan 15.00. Efter denna tidpunkt har en kostnad uppstått för föreningen, varför du vid frånvaro måste betala den för aktiviteten angivna avgiften till plusgiro 15 24 16-4.

För resor, som fakturerats av Resekompaniet, gäller att avbokning sker till Resekompaniet, tel 016-510151. Vid dagsresor sker full återbetalning. Vid teaterresor o.dyl.sker viss återbetalning.
Resekompaniet bekräftar och fakturerar numera digitalt (dvs via email) så långt det är möjligt.

Vid våra evanemang tar vi foton som publiceras på vår hemsida https://eskilstuna.aktivaseniorer.com Se gärna vårt bildarkiv/Reportage.

På hemsidan finns mycket annat att informera sig om. Bl.a. medlemsförmåner, såsom rabatter vid tågresa med SJoch kurser på Medborgarskolan.
På hemsidan hittar du också försäkringsvillkor, diverse intressanta länkar och kontaktuppgifter. Hemsidan håller vi ständigt uppdaterad.

Ni som har lämnat mailadress till föreningen får ibland gruppmail om nyheter, förändringar i programmet m.m. Kom ihåg att
meddela alla adress-, telefon- och mailändringar till föreningens ordförande eller kassör. Vi vill också gärna ha ditt mobilnummer.
Det underlättar om problem eller frågor uppstår i samband med t.ex. resor.