Välkommen till Föreningen Aktiva Seniorer Eskilstuna

Vår förening har till uppgift att skapa ett rikt utbud av aktiviteter för våra medlemmar i form av olika kulturaktiviteter,  studiebesök, föredrag, resor, motionsaktiviteter och annat. Allt arbete utförs ideellt av föreningens medlemmar. Föreningen är partipolitiskt och religiöst obunden.
Vi vänder oss till dig som är 55+ och disponerar din tid.

Senaste nytt

Välkommen till Eskilstuna Aktiva Seniorers hemsida!

Nyhet 26 maj

Höstens första aktivitet, resa till Stockholm, finns nu att läsa om i kalendern.
Anmälan kan dock inte göras förrän tidigast 20 juli. Detta gäller också för övriga möten, studiebesök och resor som kommer att presenteras här inom närmaste tiden.

Vår nystartade kör har nu avslutat vårterminen. Dock är fortsättningen lite osäker då man saknar en körledare inför hösten.
Så härmed efterlyses en körledare. Har du något tips på någon som är villig och kunnig att att ta på sig uppgiften så meddela gärna någon i styrelsen. Förutsatt att det löser sig med körledare så inbjudes också flera deltagare till kören.

Ladda ner aktuellt program

Anmälan till aktiviteter

Förbundet Aktiva Seniorer

Förbundet Aktiva Seniorer
(Klicka på loggan!)

P4 Plus

Besöksräknare

0721
IdagIdag2
IgårIgår34
Den här veckanDen här veckan2
Den här månadenDen här månaden721
Totalt (fr 190509)Totalt (fr 190509)721